Heisprosjektet lever videre

Styrelederen har deltatt på en styrekonferanse i regi av BoNord der det ble redegjort for hvordan borettslaget Myrheim III kan gå frem for å få etterinstallert heis i sine to blokker. Heisopplegget vil kun være realiserbart om BoNord får kjøpt begge tomtene på taket for å bygge to nye etasjer på hver blokk. Dermed vil borettslaget kunne fordele heiskostnadene (drøyt 5 mill. pr. heis med utvendig heissjakt) på flere andelseiere. BoNord tar risikoen i prosjektet, noe som ikke vil være relevant i vårt tilfelle. Den eneste lærdommen jeg fikk ut av presentasjonen var at et forprosjekt vil koste oss 250-300 tusen kroner. For å komme videre har jeg derfor kontaktet HeisConsult som er villig til å gi oss en mulighetsstudie med kostnadsoverslag. Jeg er blitt forespeilet at dette vil koste oss drøyt 5000 kroner. Tegninger av bygget er sendt dem pr. epost, og vi er blitt lovet svar innen 6. desember 2013.

Jarle Andersen, 04.12.13

Da har vi fått svar fra HeisConsult. Men hvordan vi kan erstatte den tapte rømningsveien er fortsatt uvisst, både mht. utforming og kostnad. Du kan lese deres mulighetsstudie her.

Jarle Andersen, 09.12.13

Jeg har i løpet av Juleferien mottatt mer informasjon fra HeisConsult. De har innhentet en rapport fra Sweco. Eksterrn bistand har så langt kostet oss kr. 13376.

Jarle Andersen, 29.12.13

Undertegnede har funnet frem ei snittegning av bygget. På den har jeg forsøkt å vise hvilke endringer jeg tror må gjøres i trappehuset for å få anlagt en utvendig heissjakt. (Jfr. rapporten fra Sweco, tiltak a).

Jarle Andersen, 08.02.14

Alternativ A
Fordelen med dette alternativet er at man kan søke om dispensasjon fra kravet om full sprinkling av bygget. Men ulempene er nærmest uakseptable på grunn av den store ombyggingen som dette medfører. Det første jeg reagerer på er at et utvendig heishus vil begrense utsikten for alle studioleiligheter mot sør. I tillegg fører nødvendig ombygging av trapperommet til lange, bratte og farlige trapper. Og hva gjør vi med tilbringeren som hindrer fri ferdsel mellom heisen og vestibylen? (Tilbringeren er den vertikale kanalen mellom fyrkjelen og skorsteinen). Til slutt har vi ulempen med at garasjen blir innskrenket med en trang passasje på midten. 

Alternativ B
Fordelen med dette alternativet er at det sannsynligvis blir mye billigere enn alternativ A. Men ulempen er at bygget må sprinkles. I tillegg må utleielokalene bygges om da denne løsningen ikke tillater felles inngangsparti. Likevel er dette alternative det som enklest vil kunne la seg gjennomføre om vi går videre med heisprosjektet.

Jarle Andersen, 10.02.14

Hva som kreves for å gå videre med heisprosjektet vårt er godt beskrevet i mulighetsstudien fra HeisConsult. Styret har etter mitt syn her fått gode retningslinjer for hvordan det bør handle. Legg merke til at innhenting av pristilbud fra en heisleverandør først kommer som punkt 6, og ikke punkt én som årsmøtet i 2012 bestemte.

Jarle Andersen, 11.02.14


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no