Ventilering av studioleilighetene
Hver av de 21 leilighetene har 2 stk. 10x10cm luftekanaler, 1 fra kjøkkenkroken og 1 fra badet. Kanalene er ført opp til taket i 6 sjakter avbildet nedenfor. Vi ser at 3 av sjaktene er utrustet med ei avtrekksvifte (70W).        
Sjakta nærmest til venstre (leilighet 101, 201 og 301) er uten aktivt avtrekk med felles vifte


Sjaktene avbildet her er begge uten aktivt avtrekk, og sjakta til venstre er felles for 6 leiligheter

Slik ble det til
Grunnen til at 12 leiligheter bare har passivt avtrekk er litt spesiell. Styret valgte på midten av 90-tallet å starte et prøveprosjekt med aktivt avtrekk for 9 av leilighetene. Og da man skulle avgjøre om de andre leilighetene også skulle få aktivt avtrekk mente flertallet at takviftene medførte uakseptabelt høyt støynivå.        
Viktig vedrørende ventilering
Om man ønsker godt avtrekk fra egen leilighet er det viktig å være klar over følgende: God tilførsel av frisk luft utenfra er alfa omega for godt avtrekk (luftmengde ut tilsvarer luftmengde inn). Påse derfor at spalte-ventilen i vinduene dine ikke er stengt eller gått tett. Dette gjelder enten du har aktivt avtrekk eller ikke. Og om man likevel er plaget av fukt på badet kan man forsøke å sette et vindu i luftestilling mens man dusjer.        
Bruk av kjøkkenventilator eller avtrekksvifte på bad
Dersom man ønsker å montere motorisert avtrekk i egen leilighet vil det høyst sannsynlig påvirke de andre leilighetene som er på samme sjakt. Undertegnede kjenner ikke til at det gjort noen tester i så måte, så det er kanskje på sin plass? Om man tar i bruk en tretrinns kjøkkenventilator er det jo mulig man kanskje kan bruke det laveste trinnet uten å sjenere andre. Og det samme er kanskje tilfellet med ei lita avtrekksvifte på badet.

Jarle Andersen, 19.07.22


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no