Ekspansjonskar 
Vannet som sirkulerer gjennom våre radiatorer er helt adskilt fra varmtvannet vi ellers forbruker. På grunn av nattsenkingen skifter temperaturen i det lukkede radiatoropplegget ca. 20 grader to ganger i døgnet. Det ville ført til store trykkvariasjoner om ikke noe fanget opp utvidelsene og sammentrekningene hver morgen og kveld. Ekspansjonskaret er en lukket beholder med en gummiblære fylt med komprimert luft. Ved beholderen finner man et manometer som viser trykket i anlegget, normalt 1,5 - 2 bar (tilsvarer ca. 15 - 20 m). Det er nok trykk for å gi god varme også i de øverste radiatorene.
 


 

Da jeg tok over ansvaret for sentralvarmeanlegget oppdaget jeg at noe var galt. Trykket var ofte bare 1 bar, noe som førte til luftdannelse i radiatorene på toppen. Da skulle det fylles på med kaldt vann (til den sorte pila på manometeret viste 2,5 bar). Og om det da var varmt ute (gir jo kaldere vann i anlegget) ble det selvsagt problemer når det ble kaldere ute (og varmere vann i anlegget). Om trykket passerte 3 bar blåste anleggets sikkerhetsventil ut overtrykksvann. Det ga nytt trykkfall, og slik fortsatte runddansen!
 
Nå er problemet ute av verden takket være blant annet Wikipedia. Jeg kjøpte ei kraftig sykkelpumpe og fikset ekspansjonskaret. Det hadde jo mistet all trykkluft etter flere år med manglende ettersyn.

Jarle Andersen, 25.06.13


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no