Utetemperaturen måles på begge fasadene
Og det er litt problematisk, for når vinduene nærmest temperaturfølerne står åpne, påvirkes måleresultatet.       
Her lufter 205 med vinduet nærmest måleren! Varmestyringen tror da at det er ca. 2 °C varmere ute. Ikke bra!

Jarle Andersen, 02.01.14


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no