Styret

Styreleder Tore Møller på valg 2024.   
       
Styremedlem Simen Bangsund på valg 2024.   
Styremedlem Alf-Inge Selstad på valg 2025.   
       
Varamedlem Leif Harald Johansen på valg 2024.   
Varamedlem Line Camilla Ørsnes på valg 2024.                             

Brønnøysundregisteret
NøkkelopplysningerKunngjøringerFirmaattest.

Vedtekter og husordensregler
Her kan du laste ned våre vedtekter (juni 2017) og husordensregler (september 2018).

Borettslagloven
Og her er en link til Lovdatas komplette utgave av Lov om burettslag (burettslagslova).

Generalforsamlingen
Valg av styret foretas på ordinær generalforsamling som avholdes årlig innen utgangen av juni. Ønsker du å ha innflytelse i vårt borettslag? Still i så fall opp på generalforsamlingen og avgi din stemme.
 
Sakspapirer generalforsamling 2023
Innkalling med saksliste og møteseddel/fullmaktStyrets årsberetningÅrsregnskap 2022Revisors beretning Vedlegg til innkallingen (sak 7.2): Forslag til nye husordensregler
 
Sakspapirer generalforsamling 2022
Innkalling med saksliste og møteseddel/fullmaktStyrets årsberetningÅrsregnskap 2021Revisors beretning  
Sakspapirer generalforsamling 2021
Innkalling med saksliste og møteseddel/fullmaktStyrets årsberetningÅrsregnskap 2020Revisors beretning  
Sakspapirer generalforsamling 2020
Innkalling med saksliste og møteseddel/fullmaktStyrets årsberetningÅrsregnskap 2019Revisors beretning Øvrige vedlegg til innkallingen: Vedrørende kameraovervåkning og Tilbud kameraovervåkning Stanley Security         
Ekstraordinær generalforsamling februar 2020
Innkalling med saksliste angående opptak av lånFullmaktProsjektbeskrivelse Prosjekt20+
 
Ekstraordinær generalforsamling oktober 2019
Innkalling med saksliste angående opptak av lånFullmaktProsjektbeskrivelse angående etablering av heis
 
Sakspapirer generalforsamling 2019
Innkalling med saksliste og møteseddel/fullmaktStyrets årsberetningÅrsregnskap 2018Revisors beretning  
Sakspapirer generalforsamling 2018
Innkalling med saksliste og møteseddel/fullmaktStyrets årsberetningÅrsregnskap 2017Revisors beretning  
Sakspapirer generalforsamling 2017
Innkalling med saksliste og møteseddel/fullmaktStyrets årsberetningÅrsregnskap 2016Revisors beretning Styret ønsker at årsmøtet skal godta et forslag til nye vedtekter slik at disse er i samsvar ved borettslagsloven         
Sakspapirer generalforsamling 2016
Innkalling med saksliste og møteseddel/fullmaktStyrets årsberetningÅrsregnskap 2015Revisors beretning  
Sakspapirer generalforsamling 2015
Innkalling med saksliste og møteseddel/fullmaktStyrets årsberetningÅrsregnskap 2014Revisors beretning  
Sakspapirer generalforsamling 2014
Innkalling med saksliste og møteseddel/fullmaktStyrets årsberetningÅrsregnskap 2013Revisors beretning Øvrige vedlegg til innkallingen: Mulighetsstudie og epost fra HeisConsult samt et notat fra Sweco angående heis         
Sakspapirer generalforsamling 2013
Innkalling med saksliste og møteseddel/fullmaktStyrets årsberetningÅrsregnskap 2012Revisors beretning  
Sakspapirer generalforsamling 2012
Innkalling med saksliste • Møteseddel - fullmakt • Styrets årsberetningÅrsregnskap 2011Revisors beretning  
Sakspapirer generalforsamling 2011
Innkalling med saksliste • Møteseddel - fullmakt • Styrets årsberetningÅrsregnskap 2010Revisors beretning      
Konstituering
Stiftelsesprotokoll 2. juli 1968Registreringsmelding 6. juli 1968Finansieringsplan 17. januar 1969

Jarle Andersen, 08.07.23


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no