Renovering av postkassene i 2009
Her er to bilder som viser de gamle små postkassene i november 2008 og hvordan det nye opplegget ble.
Jarle Andersen, 02.01.14


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no