Heisprosjektet og generalforsamlingen

Før heisprosjektet legges frem for generalforsamlingen hadde det vært nyttig om styret fikk tilbakemeldinger fra så mange andelseiere som mulig. Dette spesielt med tanke på omfanget av prosjektet. Et forprosjekt alene (punkt 1-5 i mulighetsstudien fra HeisConsult) vil kanskje koste borettslaget 300 tusen kroner. Og selv om vi er så heldige at vi får 50 % tilskudd fra Husbanken er dette mange penger å kaste bort om generalforsamlingen til syvende og sist (punkt 6 i nevnte studie) bestemmer seg for at det ikke vil ha heis i det hele tatt.  

Så kjære andelseier, tenk nøye gjennom dette. Dette handler om din fremtid, verdien av din bolig og hva du skal betale i husleie. Den kan bli så høy at verdien av din leilighet forringes (blir vrien å selge).

Jarle Andersen, 11.02.14

Årets generalforsamling nærmer seg med stormskritt. Styret har lagt ned mye arbeid i å utrede heisprosjektet. Det er derfor ekstra slitsomt at øvrige andelseiere er så til de grader stilltiende om heis er noe man ønsker. Forslagsstilleren er også totalt fraværene. Han burde kanskje markedsført sitt eget forslag litt bedre.

Jarle Andersen, 18.04.14

Undertegnede har hatt en siste runde med HeisConsult med tanke på etablering av heis utvendig på sørsiden av blokka og ombygging av trapperommet som vil gi uakseptabelt bratte trapper. Nok en gang henvises det til TEK 10 (som faktisk ikke har spesifikke krav til stigning på trapper). Men om man leter på Internett finner man at Direktoratet for byggkvalitet har gitt ut en veiledning som anbefaler at stigningen bør være 33 - 36 grader. Ekstern bistand har så langt kostet oss kr. 16545.

Jarle Andersen, 26.04.14

På dagens generalforsamling har undertegnede redegjort for hva som er utredet i heisprosjektet så langt. Les utskrift av presentasjonen her. Deretter ble det holdt en avstemming om heisprosjektet skal føres videre eller skrinlegges: 3 andelseiere stemte for videreføring, mens 5 stemte for skrinlegging av prosjektet.

Jarle Andersen, 11.06.14


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no