Heisprosjektet sparkes i gang

På årsmøtet i 2012 ble det som kjent bestemt at styret skal innhente pristilbud på heis. Om heisprosjektet blir realisert - noe jeg ønsker - vil det bli den største påkostningen vårt borettslag noen gang har gjennomført. Derfor er det viktig at prosjektet drives frem på forsvarlig vis. Jeg velger å følge de retningslinjer NBBL har lagt ut på sine nettsider. De har nok god erfaring fra tilsvarende prosjekter i andre borettslag.
 
Det første som må avklares er om de fysiske forhold ligger til rette for heis. Og det ser jo ikke akkurat mørkt ut. Om vi fjerner spiraltrappa som går fra topp til bunn har vi noe som ligner veldig på ei fiks ferdig heissjakt. Men vi bør meisle vekk den gamle søppelsjakta. Da har vi ei heissjakt som måler ca. 230 x 160 cm. I tillegg må det graves ut under sjakta, og det må bygges et heishus på taket.
 
En brukervennlig heis må kunne entres direkte fra vestibylen. Da må tavlekottet der bygges om. Og det må avklares om strømkabelen som forsyner bygget er kraftig nok. Brannalarmsentralen må nok flyttes. Opplegget med sotluka må bygges om. Det samme gjelder flere avløpsrør som er i veien.

Jarle Andersen, 08.07.13

Pristilbudet fra Tromsø Entreprenør har ført meg bak lyset da jeg faktisk trodde de hadde kjennskap til brannforskriftene. Der heter det nemlig at ei blokk som vår skal ha to rømningsveier. Det betyr i klartekst at vi ikke uten videre kan demontere spiraltrappa (fordi en heis ikke er en godkjent rømningsvei). Forslaget om å montere heis i blokka er derfor i dag returnert forslagsstilleren med et ønske om at det redegjøres for brannforskriftene (og eventuelle dispensasjoner derfra) som gjør det mulig å gjennomføre heisprosjektet.

Jarle Andersen, 11.07.13

Mens vi avventer svar fra forslagsstilleren vil jeg gjerne bringe videre kostnadsoverslaget som ble forelagt årsmøtet, nemlig at heis i blokka vil føre til en gjennomsnittlig husleieøkning på ca. kr. 300 pr. mnd. (basert på å låne 1,2 mill. til 4 % over 25 år).

Jarle Andersen, 13.07.13

Styret har i dag fått svar fra forslagsstilleren som ikke er villig til å bidra med de kunnskaper han ervervet seg da han gjennom sitt firma ga oss sitt heistilbud. Det er en krevende jobb å sette seg inn i sikkerhetsforskrifter og de krav som der stilles. Undertegnede ser for seg at første skritt på veien i så måte vil være å sende et brev til Tromsø kommune og be om et uforpliktende møte med Byutvikling. Forhåpentligvis møter vi ikke veggen allerede der og da. I så fall blir neste skritt på veien å avgjøre om styret skal følge det "pålegg" det fikk av årsmøtet i 2012 eller de retningslinjer NBBL har gitt ut med hensyn til installering av heis i borettslag.

Jarle Andersen, 17.07.13

Styret har i møte i går kveld besluttet å sende en forespørsel til Byutvikling og be om et uforpliktende møte før vi går videre med saken. Dette for å forsøke å få belyst hvilke tiltak som bør iverksettes for at sikkerheten i bygget blir opprettholdt. I tillegg håper vi å få veiledning i hvordan vi bør gå frem: Engasjere en konsulent eller bare innhente to pristilbud til (i henhold til "pålegget" fra generalforsamlingen).

Jarle Andersen, 28.08.13

Du kan lese vår henvendelse til Tromsø kommune (og svaret fra Byutvikling når det er klart). Klikk her.

Jarle Andersen, 16.09.13


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no