Urettferdig fordeling av felleskostnadene?
Aller først vil jeg takke ildsjelene Sylva og Arne Samuelsen for deres utrettelige kamp mot Tromsø kommune. Hun som styrets formann og regnskapsfører, han som byggherre og vaktmester. Deres innsats ble imidlertid belønnet på en måte som neppe ville blitt godtatt i dag. Og du har kanskje skjønt mitt hint: Toppens eiere vil for all fremtid nyte godt av deres innsats (på de andre andelseiernes bekostning) om vi ikke gjør noe med det.  

Om man leter i borettslaget arkiv finner man nyttig informasjon. Som f.eks. en oversikt over oljeinnkjøp og forbruk 1970 og 1971, totalt 37491 liter til en pris av kr. 11763. Forbrent oljemengde er jo nesten ubegripelig, men hva med fordelingen? For etter at Sylva har bestemt at kr. 800 tilfaller Toppen, så skal resterende fordeles på de andre eierne. Det gir følgende regnestykke: Kr. 11763-800 = kr. 10963. Altså skal restbeløpet fordeles på 23 andeler. Det gir følgende utregning: Kr. 10963/23 = kr. 477. Rettferdig?

Borettslagets finansieringsplan
Fordeling av oljeutgiftene synes lite rettferdig (nemlig at en 4-roms familieleilighet skal betale kr. 800 mens en liten studioleilighet for 1 person skal betale kr. 477). Fordelingsnøkkelen i finansieringsplanen viser at Toppens årsleie er satt til kr. 5400, mens snittprisen for de 23 andre andelene er kr. 3078. Vi snakker jo om ei familieleilighet på godt over 100 m2 sammenlignet med studioleiligheter som er under 30 m2. Rettferdig?  

Borettslagets grunnleggere fortjente nok fordelene jeg belyser. Mitt poeng er at dagenes eiere ikke fortjener disse fordelene. Riktignok er skjevfordelingen dempet underveis, men langt fra tilstrekkelig etter min mening.

En annen betraktningsvinkel
La oss se for oss et borettslag slik det ville vært om alle andelseiere skulle ha den fordelen eierne av Toppen har i dag. Det ville blitt et borettslag med 6 leiligheter (for å huse 24 beboere kontra dagens opplegg med 25). Blokka ville blitt på hele 7 etasjer, og behovet for heis ufravikelig.  

Dette borettslaget ville da hatt følgende årlige leieinntekter:
• Kr. (4829*6) *12 = kr. 347688. Konklusjon: Borettslaget ville vært konkurs uten kraftige husleieøkninger.  

Det eksisterende borettslaget har derimot følgende årlige leieinntekter:
• Kr. (4829*1+2062*6+1964*6+1950*9) *12 = kr. 588420. Og vi sliter med å få kontroll på vedlikeholdsutgiftene.

Vel, det var noen ytringer fra undertegnede. Jeg har også laget en kort orientering om lønn til ildsjelene >>>

Jarle Andersen, 08.05.14

Med juridisk hjelp fra BoNord ble fordelingsnøkkelen for husleie fastsatt i nye vedtekter den 13.06.17.       


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no