Hva er felleskostnader
Felleskostnadene betales av borettslaget på vegne av alle andelseiere. Slike kostnader kan være vedlikehold, kommunale utgifter, forsikring av bygget, regnskapsførsel, honorar til styret og revisor, renhold, strøm til oppvarming og belysning av fellesområder som vestibyle, trapper, korridorer, garasje og kjeller. Det er vanlig å fordele disse kostnadene etter leilighetenes størrelse. Også kalt fordelingsbrøk eller fordelingsnøkkel.

Hva regnes normalt ikke som felleskostnader
Moderne leiligheter har i dag egne strømmålere og egne varmtvannsberedere. Forbruk av strøm og varmtvann i egen leilighet er derfor ikke fellesutgifter fordi man betaler denne strømmen selv.

Hva er felleskostnader i vårt borettslag
Vi har derimot felles produksjon av varmtvann til alle leilighetene. Fyrrommet vårt sørger også for vannbåren varme til hele bygget. Så om en beboer sløser energi ved å fyre for kråkene eller sovner i dusjen med en pizza i ovnen, er det fellesskapet som betaler. Hos oss er sågar forbruk av strøm til varmekabler i egen leilighet felleskostnader. Vi har ikke separate strømmålere for privat forbruk.

Borettslagets strømforsyning
Borettslaget kjøper billig kjelkraft (til sentralvarme og varmtvann) og vanlig boligstrøm (til alt øvrig forbruk). For 2012 utgjorde prisforskjellen nesten 20 øre pr. kWh. Det er derfor mye å spare om man beholder vannbåren oppvarming. Likevel har flere av andelseierne valgt å installere varmekabler eller ta i bruk annen form for elektrisk oppvarming. Ekstraregningen for slik privat luksus må fellesskapet betale.

Hvordan er våre felleskostnader fordelt
Borettslaget har 22 leiligheter i ulike størrelser. Familieleiligheten er på 115 m2 mens 21 studioleiligheter er på 24-29 m2. Og mens familieleiligheten har 3 soverom står det i vedtektenes § 3 at studioleilighetene skal bebos av 1 person. Riktignok kan 2 personer aksepteres om man betaler 70 % påslag i husleien.

Min rettferdighetssans tilsier derfor at familieleiligheten bør betale en andel av felleskostnadene som tilsvarer 3 eller 4 ganger de minste leilighetene. Men bidraget er i faktisk under 2,5 ganger!     Hvorfor det er slik >>>

Jarle Andersen, 13.02.14

Med juridisk hjelp fra BoNord ble fordelingsnøkkelen for husleie fastsatt i nye vedtekter den 13.06.17.       


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no