Oversikten viser hvilke utgifter borettslaget hadde i 2012    

NB! Tabell og diagram er generert ved å summere faktiske utgifter belastet våre konti i løpet av det driftsåret.    

Jarle Andersen, 16.07.13


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no