Oppussing av butikklokalet januar 2016
 


06.01.16: Gulvbelegget har stygge skader og lukter ille


06.01.16: Veggene skriker etter maling


11.01.16: Styret har avholdt møte om hva som bør gjøres


13.01.16: Gulvbelegget, hyllene og innbruddsalarmen er fjernet


13.01.16: Gardinen er reparert


13.01.16: Lyskupplene er tatt ned


15.01.16: Overskapet er tatt ned og veggene sparklet


18.02.16: Coop Bedriftskort omsider mottatt og Tore har avrettet gulvet


22.02.16: Tore maler taket


26.02.16: Tore er godt i gang med å legge nytt gulv


16.03.16: Oppussing ferdig


16.03.16: Oppussing ferdig


16.03.16: Oppussing ferdig


16.03.16: Oppussing ferdig

Jarle Andersen, 16.03.16


Borettslaget Parkgata 14 • Organisasjonsnummer 952 564 463
Parkgata 14, 9008 TROMSØ • styret@parkgata14.no